หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน
✤ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม ...
2022-09-21 14:20:51
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
แนวทางการดำเนินการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่การรับเรื่องร้องเรียน    ...
2022-09-23 16:13:55
ประกาศย้อนหลัง