Home > News > Activity's Ranong Campus > ช่วงเช้า​ วันที่ 14 กันยายน 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ​ นางอัญชัญ​ จงเจริญ​ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ​ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการแผนภาค ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​
ช่วงเช้า​ วันที่ 14 กันยายน 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ​ นางอัญชัญ​ จงเจริญ​ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ​ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการแผนภาค ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-10-18 12:01:52

ช่วงเช้า วันที่ 14 กันยายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการแผนภาค ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุม AIC  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมGoogle Meet