Home > News > public relations > Schedule for the division of graduate practice rounds At the graduation ceremony, academic year 2022
Schedule for the division of graduate practice rounds At the graduation ceremony, academic year 2022

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 12:00:03

???? กำหนดการแบ่งรอบฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 ????????

????***ส่วนการตรวจสอบรายชื่อครั้งที่ 1 และเลขที่บัณฑิต ให้รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย****????