หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ
กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ

การประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนธุรกิจของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​
                ช่วงเช้า วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์ ...
2022-06-29 10:35:17
ผ.อ.ศูนย์ฯพบปะเพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง
                  ช่วงบ่าย วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดร.ส ...
2022-06-29 09:53:18
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ช่วงเช้า วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดร ...
2022-06-20 11:56:41
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ (กบม.)​ ครั้งที่​ 6/2565​
ช่วงเช้า วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดร ...
2022-06-20 11:05:55
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง​ "ถอดบทเรียนโครงการ​ ​U2T​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ พื้นที่จังหวัดระนอง"
ช่วงเช้า วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการปร ...
2022-06-20 11:02:26
ข่าวย้อนหลัง