หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ
กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ

ผอ.ศูนย์ฯในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565
ช่วงเช้า วันที่ 17 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ...
2022-03-23 10:38:12
การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2565
ช่วงเช้า วันที่ 14 มีนาคม 2565 อาจารย์ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วม ...
2022-03-23 10:24:16
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและยกระดับการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ (กาหยู)
ช่วงบ่าย (11 มีนาคม 2565)  รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานใน ...
2022-03-23 10:19:00
วันที่ 11 มีนาคม 2565 รศ.ดร.วิทยา​ เมฆขำ​ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​
ช่วงเช้า วันที่ 11 มีนาคม 2565 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เป็นประ ...
2022-03-23 10:12:29
การประชุมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม​และปฏิบัติการ​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่​ 15​ งวดที่​ 13
ช่วงเย็น วันที่ 10 มีนาคม 2565 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในก ...
2022-03-23 10:06:36
การประชุมรับฟังความต้องการรับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่จังหวัดระนอง
ช่วงบ่าย  วันที่  8  มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูน ...
2022-03-22 21:35:28
ผอ.วิทยาลัยชุมชนระนองเยี่ยมชมศูนย์ฯระนอง ร่วมหารือแนวทางด้านการศึกษาต่อของนักศึกษาในพื้นที่จ.ระนอง
ช่วงบ่าย  วันที่  3  มีนาคม 2565 อาจารย์  ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวย ...
2022-03-22 21:20:11
ผอ.ศูนย์ฯระนองร่วมเป็นกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระนอง พ.ศ. 2565 - 2570 (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)
ช่วงเช้า วันที่ 3 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ใ ...
2022-03-22 21:08:30
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ณ ศูนย์การศึกษาจ.ระนอง
วันที่ 28 ก.พ.65 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเ ...
2022-03-22 21:01:36
ศูนย์ฯระนองจัดประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 4/2565
ช่วงบ่าย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์  ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระ ...
2022-03-02 00:36:52
ข่าวย้อนหลัง