หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการ​ทบทวนแผนยุทธศาสตร์​ ระยะ​ 5 ปี​ (พ.ศ.2566​-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการณ์​ ประจำปีงบประมาณ​2566​ ครั้งที่​ 1
การประชุมคณะกรรมการ​ทบทวนแผนยุทธศาสตร์​ ระยะ​ 5 ปี​ (พ.ศ.2566​-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการณ์​ ประจำปีงบประมาณ​2566​ ครั้งที่​ 1

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-20 10:40:10

ช่วงบ่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5  ปี (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการณ์ ประจำปีงบประมาณ2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม A306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ผ่านระบบการประชุมGoogle Meet