หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเย็น วันที่ 30 มิถุนายน 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา จังหวัดระนอง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564​
ช่วงเย็น วันที่ 30 มิถุนายน 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา จังหวัดระนอง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-07-22 14:08:15

ศูนย์ฯระนองร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา จังหวัดระนอง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ช่วงเย็น วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา จังหวัดระนอง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ร่วมกับสำนักงานจังหวัดระนอง  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์Google Meet โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน