หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 1 พ.ย.64 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง กล่าวให้การต้อนรับ คณะวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดระนอง และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการโครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA)
วันที่ 1 พ.ย.64 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง กล่าวให้การต้อนรับ คณะวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดระนอง และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการโครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-16 15:22:18

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดอบรม "โครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Services)เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2564" 

     ช่วงเช้า วันที่ 1 พ.ย.64 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง กล่าวให้การต้อนรับ คณะวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดระนอง และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการโครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Services)เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีนายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เป็นประธาน

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดการอบรมโครงการดังกลา่าวขึ้น  เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระนอง เข้าสู่มาตรฐาน SHA เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในพื้นที่ท้องถิ่นของจังหวัดระนองให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน แบ่งกลุ่มการอบรมออกทั้งหมด 6 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2564     ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 

รุ่นที่ 2 วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2564      ประเภทโรงแรม ที่พักและสถานที่จัดประชุม  

รุ่นที่ 3 วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564      ประเภทบริษัทนำเที่ยว / ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว  /  ประเภทกีฬาและการท่องเที่ยว / ประเภทโรงละคร มหรสพและกิจกรรม

รุ่นที่ 4 วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2564      ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า / ประเภทร้านค้าของที่ระลึก  

รุ่นที่ 5 วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2564  ประเภทยานพาหนะ

รุ่นที่ 6 วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564  ประเภทสุขภาพและความงาม และอื่น ๆ