หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษา​ ภาคเรียนที่​ 3 ปีการศึกษา​ 2564
การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษา​ ภาคเรียนที่​ 3 ปีการศึกษา​ 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-05-17 10:51:11

การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2564

ช่วงบ่าย วันที่ 21 เมษายน 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมA306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง