หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า​ วันที่​ 5 มกราคม 2565​ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยเดินทางไปเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรปาล์ม​น้ำมัน​ ของดาบตำรวจสมนึก​ โมราศิลป์​ ตำบลราชกรูด​
ช่วงเช้า​ วันที่​ 5 มกราคม 2565​ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยเดินทางไปเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรปาล์ม​น้ำมัน​ ของดาบตำรวจสมนึก​ โมราศิลป์​ ตำบลราชกรูด​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-01-19 10:18:18

ช่วงเช้า วันที่ 5 มกราคม 2565  รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  และอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะผู้วิจัยเดินทางไปเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน ของดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์ ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ตามโครงการวิจัยการจัดการสวนปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์เกษตรแบบผสมผสาน จามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการผลิตและการตลาด