หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-20 11:51:33

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5  รับตรงอิสระ)

????สมัครได้ที่ https://forms.gle/y1UTkGvcRATtXQxc8

ตั้งแต่วันที่  1 - 24 มิถุนายน 2565

????ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา   วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565

????ชำระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษาพร้อมค่าลงทะเบียนเรียน  วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565