หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 1​ กรกฎาคม​ 2564​ เวลา​ 13.00​ น.​ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​แผนงาน​และ​ประกัน​คุณภาพ​เป็น​ประธาน การ​ประชุม​โครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 3/2564​
วันที่​ 1​ กรกฎาคม​ 2564​ เวลา​ 13.00​ น.​ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​แผนงาน​และ​ประกัน​คุณภาพ​เป็น​ประธาน การ​ประชุม​โครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 3/2564​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-07-22 14:32:20

การประชุมโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google meet โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน จากนั้นได้ลงพื้นที่การก่อสร้างเพื่อสำรวจความก้าวหน้าในการดำเนินการ