หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า​ วันที่​ 2 กรกฎาคม 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ​ 5 ปี​(พ.ศ.2565​- 2569) (ต่อ)​​
ช่วงเช้า​ วันที่​ 2 กรกฎาคม 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ​ 5 ปี​(พ.ศ.2565​- 2569) (ต่อ)​​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-07-22 14:40:36

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5  ปี(พ.ศ.2565 - 2569) (่ต่อ)

ช่วงเช้า วันที่ 2  กรกฎาคม 2564  อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5  ปี(พ.ศ.2565- 2569) (ต่อ)  ณ ห้องประชุม AIC ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง