หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ช่วงเช้า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมจัดฐานเรียนรู้ระบบรดน้ำอัจฉริยะและร่วมต้อนรับ รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วงเช้า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมจัดฐานเรียนรู้ระบบรดน้ำอัจฉริยะและร่วมต้อนรับ รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-16 15:44:54

ช่วงเช้า วันที่  13  พฤศจิกายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  นางอัญชัญ  จงเจริญ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในนามศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดระนอง ร่วมจัดฐานเรียนรู้ระบบรดน้ำอัจฉริยะและร่วมต้อนรับ รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านห้วยปลิง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง