หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน​การบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมและที่พัก​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน​การบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมและที่พัก​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-20 11:52:56

ช่วงเช้า วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เป็นประธานในการประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน/ปัญหาที่ผ่านมา และแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมและที่พัก ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม A306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง