หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 14 กันยายน 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ​ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 14 กันยายน 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ​ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-09-16 16:35:25

ช่วงสาย วันที่ 14 กันยายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม AIC  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมGoogle Meet โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธาน