หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข้อแนะนำเบื้องต้นและวิธีแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th ไม่ได้
ข้อแนะนำเบื้องต้นและวิธีแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th ไม่ได้

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-16 15:50:11

ข้อแนะนำเบื้องต้นและวิธีแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th ไม่ได้