หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ (กบม.)​ ครั้งที่​ 6/2565​
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ (กบม.)​ ครั้งที่​ 6/2565​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-20 11:05:55

ช่วงเช้า วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 6/2565 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมA306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์