หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและยกระดับการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ (กาหยู)
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและยกระดับการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ (กาหยู)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-03-23 10:19:00

ช่วงบ่าย (11 มีนาคม 2565)  รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและยกระดับการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ (กาหยู) ร่วมกับหน่วยงานตัวแทนผู้ค้ากาหยูในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุม A306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม