หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดจัดการประชุม บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดจัดการประชุม บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-19 14:32:40

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดจัดการประชุม บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

.

???? กำหนดการ : เริ่มการประชุม วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง facebook live