หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-06-10 13:07:44

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  2564 (รอบที่ 4 Direct Admission)

สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2564

รหัสสาขา  7347  สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

รหัสสาขา  3470  สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่  12 มิถุนายน 2564  ที่ http://admission.ssru.ac.th