หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้ร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากจังหวัดระนอง ไปยังประเทศจีน ผ่านประเทศลาว เชื่อมต่อเส้นทางรถสายใต้เป็นเครือข่ายการขนส่งถ่ายโอนสินค้า
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้ร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากจังหวัดระนอง ไปยังประเทศจีน ผ่านประเทศลาว เชื่อมต่อเส้นทางรถสายใต้เป็นเครือข่ายการขนส่งถ่ายโอนสินค้า

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-20 11:55:58

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้ร่วมเดินทางไปกับตัวแทนบริษัทฯ ผู้ประสานงานกับประเทศจีน คือ BAU Thai Index associate co.,ltd โดยมีผู้บริหารคุณ Li Yong Kang และคุณ Ray Li และบริษัทตัวแทนการขนส่งฝ่ายประเทศไทย คือ บริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด  โดย คุณอภิชาติ พาณิชย์กุลกรรมการผู้จัดการและคณะ ซึ่งมีคุณสราวุธ สังฆการีย์ เป็นผู้ประสานงานโครงการเพื่อสำรวจเส้นทางการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากจังหวัดระนอง ไปยังประเทศจีน ผ่านประเทศลาว เชื่อมต่อเส้นทางรถสายใต้เป็นเครือข่ายการขนส่งถ่ายโอนสินค้า ที่ีสถานีรถไฟสะพลี และสถานีเข้าชัยราช จังหวัดชุมพร