หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 4 ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 10.00​ น.นายพีระพัฒน์​ เพชรสังข์​ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​ และนายฐิติพงศ์​ ศรวณีย์กุล​ ช่างเทคนิค​ เข้าร่วมอบรมการแนะนำการใช้อุปกรณ์กันสั่นกล้องขนาดพกพาเพื่อการเดินบันทึกภาพนอกสถานที่
วันที่​ 4 ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 10.00​ น.นายพีระพัฒน์​ เพชรสังข์​ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​ และนายฐิติพงศ์​ ศรวณีย์กุล​ ช่างเทคนิค​ เข้าร่วมอบรมการแนะนำการใช้อุปกรณ์กันสั่นกล้องขนาดพกพาเพื่อการเดินบันทึกภาพนอกสถานที่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-17 13:27:46

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.  นายพีระพัฒน์ เพชรสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายฐิติพงศ์ ศรวณีย์กุล ช่างเทคนิค เข้าร่วมอบรมการแนะนำการใช้อุปกรณ์กันสั่นกล้องขนาดพกพาเพื่อการเดินบันทึกภาพนอกสถานที่ ณ ห้อง Training room 1 อาคาร 31 ชั้น2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา