หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า วันที่ 14 ธันวาคม 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ​ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564
ช่วงเช้า วันที่ 14 ธันวาคม 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ​ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-19 15:42:45

ช่วงเช้า วันที่ 14 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมทการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  จังหวัดระนอง  ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพภูมิสังคม ในการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  เป็นประธาน