หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2565
การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-03-23 10:24:16

ช่วงเช้า วันที่ 14 มีนาคม 2565 อาจารย์ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม AIC ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์