หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-20 11:56:41

ช่วงเช้า วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ณ ห้องประชุมA306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี รศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน