หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การปรtชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕
การปรtชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-09-16 12:38:01

วันที่  24  สิงหาคม  2564  อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕   โดยมีบุคลากรสายวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  และวิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการเข้าร่วมประชุม