หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-09-15 14:55:39

 เริ่มปีใหม่ ทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี #ภาคพิเศษ เตรียมพร้อมสำหรับการรับสมัครได้แล้ววันนี้ 

#รับสมัคร 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566

???? รหัสสาขา 3473 สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

???? รหัสสาขา 3493 สาขานิติศาสตร์ (โครงการตำรวจ)

???? รหัสสาขา 7347 สาขาการจัดการโลจิสติกส์

???? รหัสสาขา 7368 สาขาการตลาดดิจิทัล

สมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/