หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 13 กันยายน 2564 บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรม KM SSRU SHARE & LEARN ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 13 กันยายน 2564 บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรม KM SSRU SHARE & LEARN ปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-10-18 11:48:00

วันที่ 13 กันยายน 2564 บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรม KM SSRU SHARE & LEARN ปีงบประมาณ 2564  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้สกัดมาจากประสบการณ์การทำงานและและการประยุกต์ใช้ความรู้จากหน่วยงานภายในต่าง ๆ ถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กรต่อไป