หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 10:31:19

15  ค่ำ  เดือน 8 ตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์