หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วิทยาลัยการเมืองและปกครอง ห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควต้า (วิชาการ) จำนวน 2 หลักสูตร
วิทยาลัยการเมืองและปกครอง ห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควต้า (วิชาการ) จำนวน 2 หลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-03-02 00:43:22

????????วิทยาลัยการเมืองและปกครอง ห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

????เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควต้า (วิชาการ) จำนวน 2 หลักสูตร 

#ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2565  ดังนี้

????รหัสสาขา 3473  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

????รหัสสาขา 3493  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

????สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายพงศักดิ์ รุ่งสง 063-0954428