หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลและดำเนินการตามตัวชี้วัด
การประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลและดำเนินการตามตัวชี้วัด

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-14 11:22:38

การประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลและดำเนินการตามตัวชี้วัด 

ช่วงบ่าย วันที่ 10  พฤษภาคม 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลและดำเนินการตามตัวชี้วัด  ณ ห้องประชุมA306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีบุคลากรศูนย์ฯที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน