หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-18 11:12:54

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) 

#รับตรง ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 

#สมัครได้ที่เว็ปไซต์https://admission.ssru.ac.th/ 

???? รหัสสาขา 3493 สาขานิติศาสตร์ 

???? รหัสสาขา 7347 สาขาการจัดการโลจิสติกส์

#ระเบียบการรับสมัคร

https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/nn4oue2v.pdf