หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-19 14:41:09

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา 2564 ????และมีความประสงค์จะทำเรื่องสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 นั้น นักศึกษาสามารถชำระค่าเทอมของภาคเรียนที่ 1/2564 

ไปก่อนได้ โดยไม่ต้องรอค่าเทอมจาก กยศ. และชำระโดยไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากปีนี้เป็นการกู้ยืมระบบใหม่ การโอนเงินค่าเทอมอาจจะมาล่าช้า

และไม่ทันกับการทำเรื่องสำเร็จการศึกษา และหากเงินค่าเทอมโอนมาแล้ว 

ทางมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบและโอนคืนให้นักศึกษาในบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลาม ที่นักศึกษาใช้ในการกู้ยืม กยศ.