หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2023-08-18 14:11:09

เคาะแล้ว‼️ 

กำหนดการเปิด #รับสมัคร นักศึกษา 2567 ‘สวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีทั้งหมด 5 รอบ แบ่งเป็น

1. รับตรง  สมัครที่ https://admission.ssru.ac.th/

2. Portfolio  สมัครที่ https://admission.ssru.ac.th/

3. Quota สมัครที่ https://admission.ssru.ac.th/

4. Admission สมัครที่ https://www.mytcas.com

5. Direct admission สมัครที่ https://admission.ssru.ac.th/

ข้อมูล : ฝ่ายรับเข้าศึกษา