หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์)
ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-03-23 10:35:37

ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์)

???? การลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th

▶นักศึกษารหัส 57-61 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา   

▶▶วันที่ 1 เมษายน เริ่มเปิดระบบเวลา 08.30 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  

▶นักศึกษารหัส 62 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา   

▶▶วันที่ 4 เมษายน เริ่มเปิดระบบเวลา 08.30 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

▶นักศึกษารหัส 63 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา   

▶▶วันที่ 7 เมษายน เริ่มเปิดระบบเวลา 08.30 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

▶นักศึกษารหัส 64 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา   

▶▶วันที่ 12 เมษายน เริ่มเปิดระบบเวลา 08.30 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

???????? สามารถตรวจสอบกำหนดการต่างๆ ได้ที่ >>> ประกาศกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/trviqctt.pdf