หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-07-22 16:51:16

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 กรกฎาคม  2564  อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  อาจารย์พรพรรณา  เล่าประวัติชัย  และอาจารย์อัมพิกา  เล่าประวัติชัย  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ในปีการศึกษา  2564