หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-09-15 15:13:28

ช่วงเช้า วันที่ 17  สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ   ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ตำบลบางแก้ว จังหวัดระนอง