หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ระนอง ลงนาม MOU เมืองซานเหมินเซียะ ร่วมมือด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
ระนอง ลงนาม MOU เมืองซานเหมินเซียะ ร่วมมือด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-06-18 15:23:02

วันที่ 12 - 15 ม.ค.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  พร้อมด้วย ดร.นาที  รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และคณะทำงานจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยเครือข่ายจังหวัดระนอง ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนระหว่างจังหวัดระนอง และด้านการศึกษาที่ Sanmenxia Polytechnic in ...China เมืองซานเหมินเซียะ มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน