หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายคุ้มครอง นักเรียน บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชง ในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายคุ้มครอง นักเรียน บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชง ในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-29 11:31:51

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายคุ้มครอง นักเรียน บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ที่เกิดจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชง ในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา