หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-09-15 15:03:09

ช่วงเช้า วันที่  19  สิงหาคม 2565  ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ  ห้องประชุม A401  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง  โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนกศน.ตำบลหงาว  นักเรียนกศน.ตำบลบางริ้น และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง