หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงบ่าย วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาววนัสนาฏ ประพาลา พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนฯศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมการอบรมการเขียนหนังสือราชการและการรับ-ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet
ช่วงบ่าย วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาววนัสนาฏ ประพาลา พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนฯศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมการอบรมการเขียนหนังสือราชการและการรับ-ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-10-18 12:11:18

ช่วงบ่าย  วันที่  17  กันยายน 2564 นางสาววนัสนาฏ  ประพาลา  พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนฯศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมการอบรมการเขียนหนังสือราชการและการรับ-ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet  จัดโดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวเพชรรัตน์ แสงเงินยอด รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิทยากร  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการและการรับ-ส่งหนังสือ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากร สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น