หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ช่วงเช้า วันที่ 19 ตุลาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวนำร่องเกาะพยาม และคณะทำงานควบคุมกำกับ ดูแลและจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดระนอง
ช่วงเช้า วันที่ 19 ตุลาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวนำร่องเกาะพยาม และคณะทำงานควบคุมกำกับ ดูแลและจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-15 15:56:29

ช่วงเช้า  วันที่  19  ตุลาคม 2564  อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวนำร่องเกาะพยาม และคณะทำงานควบคุมกำกับ  ดูแลและจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดระนอง โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นประธาน  เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดระนองและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง รับนักท่องเที่ยวเข้า โดยไม่ต้องกักตัวในระยะที่ 1 (1-30 พ.ย.64)