หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ผอ.ศูนย์ฯร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ผอ.ศูนย์ฯร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-03-23 10:40:45

ช่วงบ่าย (13.30 น.) วันที่ 17 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ณ  โรงแรมไอเฟลอินน์  ระนอง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง