หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองขอเชิญรับชมงานปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองขอเชิญรับชมงานปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 10:53:37

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองขอเชิญรับชมงานปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30 เป็นต้นไป  ผ่านเพจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://www.facebook.com/ssru.ranongcampus