หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-15 16:00:18

ข่าวดีสำหรับนักเรียน  นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2565 ภาคพิเศษ

#รับสมัคร 1 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2565

#สมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th

#เรียนวันเสาร์อาทิตย์

รหัส 3473  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

รหัส 3493 สาขาวิชานิติศาสตร์ (เฉพาะข้าราชการตำรวจ)  ????????‍♀️????????

รหัส 7348 สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

#เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

รหัส 7347 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์