หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-29 11:45:36

                       ช่วงบ่าย วันที่ 20 มิถุนายน 2565  ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565 ณ  ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีวาระเพื่อพิจารณาการโอนทรัพย์สินจากงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดระนอง  และการพิจารณาใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565