หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯเยี่ยมชมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯเยี่ยมชมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 10:57:32

ช่วงเช้า วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ดี.สุวัจน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำคณะผู้บริหาร นำโดยรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี  เยี่ยมชมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง พร้อมรับฟังความต้องการในการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา