หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2565
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-09-15 15:13:01

ช่วงเช้า  วันที่ 22 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม A306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และบุคลากรศูนย์ฯเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางการบริหารงานศูนย์ฯในปีงบประมาณ 2566