หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > แนะนำสาขาการจัดการคุณภาพ
แนะนำสาขาการจัดการคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-15 16:03:52

แนะนำสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนเกี่ยวกับอะไร   สาขาวิชาการจัดการคุณภาพเรียนเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ พัฒนาระบบและองค์การ ตรวจสอบคุณภาพ ประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ สามารถจัดทำการระบบมาตรฐานและคุณภาพของภาครัฐและเอกชน เช่น มาตรฐานต่างๆ ระบบคุณภาพต่างๆ มากมาย ISO TQM

#จบแล้วทำงานอะไร  งานด้านการบริหารจัดการฝ่ายต่าง ๆ, งานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร, พนักงานประจำสถาบันการเงิน, พนักงานองค์กรด้านการส่งออก ทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

#เรียนวันเสาร์อาทิตย์

#ใช้ระยะเวลาน้อย

#รับสมัครวันที่  1 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2564

#สมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th

รหัส 7348 สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ